Skip to content
Home » Email

Email

IT-Hero ตัวช่วยอ่าน E-mail Read Alound ใน Outlook

Read Alound ตัวช่วยอ่าน E-mail ใน Outlook

    #ไอทีฮีโร่ ตอนนี้มีวิธีที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างมาบอก คืออีเมลเยอะขี้เกียจอ่าน ให้ Outlook ช่วยอ่านให้ฟังไหม