';
side-area-logo

IT  SERVICE  AND  SOLUTION

W E    A R E    I T H E R O

ผู้ให้บริการทางด้านไอทีอย่างครบวงจร เป้าหมายเราจะพัฒนาวงการไอทีให้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ในทุกๆมิติ ที่อาจมีทั้งความซับซ้อนของข้อมูลและปัญหาในด้านระบบงาน ITHero ยังคัดสรร Hero ที่มาด้วยความสามารถ และประสบการณ์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาระบบภายในของคุณให้ก้าวทันเทคโนโลยี

ith_icon-01-g-g-up;

CABLE MAN

บริการออกแบบและติดตั้งสายนำสัญญาณเครือข่ายต่างๆ ทั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง,สายสัญญาณเครือข่าย,สายนำสัญญาณอนาล๊อค พร้อมเครื่องมือตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับการตรวจสอบระบบสายสัญญาณประเภทต่างๆ

ith_icon-04-gแดง

IT MAN

บริการดูแลระบบไอทีและการแก้ไขปัญหาทั่วไป สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม มีทั้งแบบรายครั้งและสัญญารายปี

ith_icon-03-gฟ้า

SOLUTION MAN

วางโครงสร้าง ออกแบบ ปรับปรุงให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบความมั่นคงปลอดภัย และ ระบบสำรองข้อมูล ด้วยงานบริการคุณภาพตามความต้องการของธุรกิจ

IT  Maintenance

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ดูแลแบบรายครั้ง

ดูแลแก้ไขแบบ Case by case
ควบคุมรายจ่าย
จัดการง่ายไม่มีพันธะ

ดูแลแบบรายปี

ดูแลกันตลอดสัญญา
คุ้มค่ากว่า ช่วยให้คำปรึกษา
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และรวดเร็ว

CUSTOMER

my experience

HEROES

W E    A R E    I T H E R O

ไอทีฮีโร่ เราอยากช่วยเหลือ และดูแลธุรกิจของคุณให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

เรามีหน้าที่จัดการปัญหาด้านไอทีที่เข้ามาทำให้การทำงานของคุณหยุดชะงัก